Přehled služeb

Naše činnost spočívá v třídění, čištění, kontrole a jednoduchých opravách (např. odstranění otřepů, zaleštění povrchu, ohraňování atd.) na reklamovaném zboží, kompletování jednoduchých dílů apod.

Jsme schopni pružně reagovat na požadavky našeho zákazníka a v časovém horizontu několika hodin nasadit dohodnutý počet pracovníků na požadovaný úkol.

Po dohodě se zákazníkem se můžeme podílet na financování kontrolní a měřící techniky.

Provozovna v Nové Říši Sklad pro běžící aktivity
Kalibrační a měřící prostředky Informační panel s požadavky zadavateleKontrolní práce

Kontrola jak vizuální, tak měřením dle interních postupů zákazníka

Pracovníci provádějí 100% kontrolu všech dílů. Pro zvýšení záruk za zkontrolované díly je na zkontrolovanou dávku provedena statistická přejímka s AQL=0,01 tj. jsme schopni dávat záruku 99,99% na zkontrolované díly – více viz záruky za kvalitu - statistická přejímka.

Statistická přejímka je statisticky podložená metoda efektivní kontroly; je účinnější a poskytuje větší záruky, než tzv. 100% fyzická kontrola.

Kontrolní práce - Vizuální kontrola dílů Kontrolní práce - Mikroskop
Kontrolní práce - Měření hlavy pasametrem Kontrolní práce - Lupa
Kontrolní práce - Kontrola délky závitu posuvným měřidlem Kontrolní práce - Digitální mikroskopTřídění dílů a materiálu

Třídění dílů nebo materiálu probíhá již při samotné kontrole, kdy jsou vadné díly nebo materiál separován dle našich interních postupů a označen jako vadný.

Další třídění může být prováděno při smíchání více dílů či materiálu.
Jednoduché opravy a čištění dílů

Jedná se např. o odstranění otřepů, zaleštění povrchu, ohraňování atd.

Jednoduché opravy a čištění mohou být opět prováděny při samotné kontrole.

Opravy mohou být rovněž prováděny samostatně dle potřeb zákazníka

Ohraňování dílů / Odstraňování nečistot / Jednoduché opravyMontáž jednoduchých dílů

Provádíme ruční, po dohodě i strojní montáž.

Montáž jednoduchých dílů je prováděna dle interních postupů či výkresové dokumentace zákazníka a smontované díly procházejí při montáži 100% kontrolou našich pracovníků

Pro zvýšení záruky za kvalitu montážních prací podléhá smontovaná dávka statistické přejímce s AQL=0,01 – viz záruky za kvalitu - statistická přejímka