Kontrolní, třídicí a montážní práce

Naše činnost spočívá v třídění, čištění, kontrole a jednoduchých opravách (např. odstranění otřepů, zaleštění povrchu, ohraňování atd.) na reklamovaném zboží, kompletování jednoduchých dílů apod.

Jsme schopni pružně reagovat na požadavky našeho zákazníka a v časovém horizontu několika hodin nasadit dohodnutý počet pracovníků na požadovaný úkol.

Po dohodě se zákazníkem se můžeme podílet na financování kontrolní a měřící techniky.

 

Kontrolní práce

Kontrola jak vizuální, tak měřením dle interních postupů zákazníka.

Pracovníci provádějí 100% kontrolu všech dílů. Pro zvýšení záruk za zkontrolované díly je na zkontrolovanou dávku provedena statistická přejímka s AQL=0,01 tj. jsme schopni dávat záruku 99,99% na zkontrolované díly – více viz záruky za kvalitu - statistická přejímka.

Statistická přejímka je statisticky podložená metoda efektivní kontroly; je účinnější a poskytuje větší záruky, než tzv. 100% fyzická kontrola.

Kontrolní práce - Vizuální kontrola dílů Kontrolní práce - Mikroskop Kontrolní práce - Digitální mikroskop
Kontrolní práce - Měření hlavy pasametrem Kontrolní práce - Lupa

 

Třídění dílů a materiálu

Třídění dílů nebo materiálu probíhá již při samotné kontrole, kdy jsou vadné díly nebo materiál separovány dle našich interních postupů a označeny příznakem „nOK“ - nevyhovující.

Dalším typem činnosti je třídění smícháných dílů či materiálu.

Provozovna v Nové Říši Kalibrační a měřící prostředky Informační panel s požadavky zadavatele

 

Jednoduché opravy a čištění dílů

Jedná se např. o odstranění otřepů, zaleštění povrchu, ohraňování atd.

Jednoduché opravy a čištění mohou být opět prováděny při samotné kontrole.

Opravy mohou být rovněž prováděny samostatně dle potřeb zákazníka.

Ohraňování dílů / Odstraňování nečistot / Jednoduché opravy

 

Montáž jednoduchých dílů

Provádíme ruční, po dohodě i strojní montáž.

Montáž jednoduchých dílů je prováděna dle interních postupů či výkresové dokumentace zákazníka a smontované díly procházejí při montáži 100% kontrolou našich pracovníků.

Pro zvýšení záruky za kvalitu montážních prací podléhá smontovaná dávka statistické přejímce s AQL=0,01 – viz záruky za kvalitu - statistická přejímka.